Jūsu iepirkumu grozā nav preču.

Izmēģiniet

Garantija

Ko darīt, ja prece vai pakalpojums neatbilst līguma noteikumiem?

Šajā gadījumā Jums ir tiesības pieteikt prasījumu preces pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas.

Patērētājs, kuram pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece, ir tiesīgs pieprasīt, lai preces pārdevējs veic vienu no šādām darbībām:

 • attiecīgi samazina preces cenu;
 • novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai atlīdzina patērētājam izdevumus par neatbilstības novēršanu;
 • apmaina preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;
 • atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.

Prece vai pakalpojums neatbilst līguma noteikumiem, ja:

 • tā neatbilst normatīvajos aktos vai normatīvtehniskajos dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī parasti izvirzāmām prasībām — tai nepiemīt īpašības un izpildījums, kāds parasti piemīt tāda paša veida precēm un kādu patērētājs var pamatoti gaidīt, ņemot vērā preces raksturu;
 • tā nav derīga mērķiem, kādi paredzēti normatīvtehniskajos dokumentos vai tehniskajā pasē, bet, ja tādu nav, — mērķiem, kādiem tāda paša nosaukuma un apraksta preces parasti tiek izmantotas;
 • tā nav derīga mērķiem, kuriem patērētājs izvēlējies preci un par kuriem tas tieši vai netieši paziņojis pārdevējam, slēdzot līgumu, izņemot gadījumus, kad pārdevējs pārdošanas laikā nevarēja saprast šādus speciālus mērķus un patērētājam nebija pamatota iemesla paļauties uz pārdevēja kompetenci un spriedumu;
 • tā neatbilst īpašībām vai tās komplektācija neatbilst tai komplektācijai, kādas līguma slēgšanas vai piedāvājuma izteikšanas laikā pārdevējs uzrādījis ar preču paraugiem vai modeļiem;
 • tā nav iesaiņota, bet iesaiņojums ir nepieciešams, lai pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās;
 • par to sniegta maldinoša, nepatiesa, nepilnīga vai neskaidra (nesalasāma) informācija vai tā nav sniegta vispār un tāpēc preci nav iespējams lietot paredzētajam nolūkam vai arī tā rada vai var radīt apdraudējumu patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi.

Jaunu preci/detaļu Jūs saņemsiet savā pasta nodaļā aptuveni 30 dienu laikā, ja prece ir noliktavā. Nosūtot preci/detaļu uz apmaiņu, nav obligāti jābūt preces oriģinālajam iepakojumam. Saņemot preces/detaļas maiņu, pasta izdevumi ir bez maksas!

 1. Visām iegādātajām precēm ir noteikts 2 gadu garantijas termiņš. Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināts tikai Ražotāja noteiktais garantijas termiņš. Dažām precēm noteiktais garantijas termiņš var būt atšķirīgs, informācija skatāma preces aprakstā.
 2. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja Jums ir saglabāts pirkuma apliecinājuma dokuments (čeks, pavadzīme, pasta apmaksas kvīts), un prece ir izmantota tikai tam paredzētajam mērķim.
 3. Garantijas nosacījumi nav spēkā ja bojājumi ir radušies lietotāja vainas dēļ:
  1. prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā;
  2. dabiska nolietojuma gadījumos;
  3. bojātas, salauztas konstrukcijas, ieliets ūdens tam neparedzētajās vietās, prece ir kopta nepareiziem līdzekļiem;
  4. prece bojāta dažādu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, netīrumi, mitrums, triecieni, nepiemērotas uzglabāšanas un lietošanas gadījumos radies pelējums.
 4. Informējam, ka garantijas nosacījumi nevar būt attiecināmi uz preces papildus piederumiem, piemēram, baterijām, akumulatoriem, maināmiem aksesuāriem (putekļusūcēja filtriem, maināmiem uzgaļiem, birstēm un lupatiņām), kā arī uz higiēnas un nolietojamām lietām (mazgājamiem līdzekļiem, pūku noņemšanas rullīšiem).

Patērētājiem- privātpersonām garantija tiek nodrošināta 24 mēnešu laikā no pirkuma saņemšanas brīža.

Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

Juridiskajām personām (iegādātām precēm, jo tās tiek izmantotas profesionālos nolūkos) tie ir 6 mēneši no pirkuma saņemšanas brīža.

Garantijas laikā atpakaļ sūtāmā prece/detaļa jāsūta pa pastu uz adresi : SIA "Studio Moderna", Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes novads, LV-1000

Garantijas veidlapu Jūs varat lejupielādēt šeit.